IMPRESSUM

Juridisch adres

Asia Wohnstudio GmbH
vertegenwoordigd door de directeuren Martin Schlotfeldt en Matthias Schlotfeldt

Wipperstraße 4
31234 Edemissen
Duitsland

Telefoon: +49 5176 9765096
E-mail: info@livasia.nl
BTW-nummer: DE321516024
geregistreerd in het handelsregister van de lokale rechtbank Hildesheim
Handelsregisternummer HRB 205986

Alternatieve geschillenbeslechting

De Europese Commissie heeft een platform opgezet voor de onlinebeslechting van consumentengeschillen zonder rechterlijke tussenkomst (ODR platform), te vinden op https://ec.europa.eu/odr (http://ec.europa.eu/consumers/odr).